REUNION INFORMATIVA AL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMEGUA SOBRE EL PDUS 2016-2026.